Zarządzenia

Zarządzenie 8/2013: Likwidacja Działu Budowa Wodociągu Północnego II etap

Zarządzenie 4/2011: Podatek akcyzowy od energii elektrycznej