UWAGA !!! WAŻNE !!!

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566). Zgodnie z jej przepisami, zadania statutowe i kompetencje Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie są realizowane przez nowoutworzony podmiot o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję prosimy kierować do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa)

 

Adresy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

Adresy Zarządów Zlewni

Mapa obszarów działania RZGW i ZZ

 

Informujemy, że na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 239/17 z dnia 04 grudnia 2017 r. oraz nr 176/18 z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie od dnia 1 stycznia 2018 roku jest w stanie likwidacji. Planowane zakończenie likwidacji jednostki wyznaczono na dzień 30 czerwca 2019 roku.

WZMiUW
ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa
tel.: 22 566 20 00 fax: 22 843 80 71
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Portal Funduszy Europejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego Unia Europejska